Tv- og antennebidrag

I de ejendomme, hvor der er installeret fællesantenneanlæg opkræves der et antennebidrag hos lejerne, dette beløb vedrører ikke abonnement, men er et administrationstillæg til lejen, som ikke kan medtages ved anmodning om boligsikring. Lejer har frit valg mht. TV-udbyder, men såfremt lejer gør brug af ejendommens Stofa-anlæg, er lejer pligtig at betale direkte til Stofa, for lejers valg af programpakke samt gebyrer/udgifter, som måtte blive opkrævet af Stofa.
Evt. opsigelse af TV-signal sker med 1 måneds varsel direkte til Stofa. Vi giver signaludbyderen besked, når der sker indflytning og fraflytning.

 

Scroll to Top