Ordensreglement

Affald: Storskrald, s√•som brugte m√łbler, pap, papir m.v. afhentes gratis jfr. kommunens ordning, se www.skidt.dk, App‚Äôen ‚ÄĚSKIDT‚ÄĚ eller kontakt Aalborg Renovation p√• tlf. 9931 4955. Kommunen orienterer normalt beboerne om de faste afhentningstider.
Al k√łkkenaffald og lignende emballeres i dertil egnede affaldsposer inden placering i ejendommens affaldscontainere. Aviser, reklamer og flasker m√• ikke smides i affaldscontainerne, dette affald skal man som lejer selv bortskaffe. Der henvises til opstillede papircontainere og flaskecontainere rundt om i byen.
Der kan evt. på foranledning af kommunen eller dagrenovationsselskabet blive tale om kildesortering af affald. Lejerne skal i så fald selv sortere affaldet i de påbudte affaldsgrupper og komme affaldet i de rigtige beholdere.
Intet affald, herunder cigaretskodder, må henkastes på fortov, gade eller fællesarealer eller anbringes noget andet sted end i de tilstedeværende affaldsposer eller beholdere. Affald, som ikke fjernes med dagrenovationen uden ekstra betaling, skal lejeren fjerne for egen regning.

Rygning: Det er under ingen omst√¶ndigheder tilladt at ryge p√• de indvendige f√¶llesarealer eller i lejlighederne. Rygning m√• alene foreg√• udend√łrs. Det er ikke tilladt at smide cigaretskodder eller lignende udend√łrs p√• matriklen. Slukkede skodder m.m. skal opsamles af rygeren.

Afl√•sning: Af hensyn til brand, tyveri, skadedyr m.m. skal k√¶lderd√łre v√¶re afl√•st.
Har ejendommen porttelefon g√¶lder desuden f√łlgende: Efter kl. 18.00 skal gaded√łren(e) v√¶re afl√•st. Alle beboere, der g√•r gennem ejendommens opgangsd√łr mellem kl. 18.00 og 05.00 og finder d√łren ul√•st, har pligt til at l√•se d√łren.

Cykler, barnevogne o.l.: Cykler, barne- og legevogne eller lignende m√• ikke henstilles p√• ejendommens trapper, gange eller porte ‚Äď dette af hensyn til uhindret brandadgang.

Forsikringsforhold: Husk, at alt hvad der opbevares af v√¶rdi i pulterrum og lignende er for eget ansvar. Dels kan k√¶lderrum blive oversv√łmmede, og dels kan der ske indbrud i k√¶lderrum. Af hensyn til vand- og fugtskader anbefaler vi, at man s√¶tter effekter i k√¶lderrum op p√• fx paller, s√• tingene ikke st√•r direkte p√• jorden.

Fraflytning og opsigelse: Lejer skal være varsom ved ind- og udflytning, da lejeren hæfter for skader og skrammer i opgangene og evt. elevator.

Generelle forhold: Vandsenge må ikke opstilles i lejligheden uden skriftlig tilladelse.
Der må ikke monteres antenner, antenneledninger og paraboler udvendig på ejendommens facader eller tag uden udlejers skriftlige tilladelse.
Fodring af dyr og fugle på ejendommens område - også på altaner og fra vinduer - er ikke tilladt.
Det er ikke tilladt at installere og anvende pejs af nogen art i lejligheden, herunder også bioethanol pejs.

Husdyr: Det er ikke tilladt at holde husdyr i lejemålet, forbuddet gælder ikke kun hunde og katte, men også alle former for krybdyr, herunder bl.a. slanger, mus, rotter, marsvin o. lign.
Som undtagelse til denne regel er stuefugle i bur og akvariefisk i mindre akvarier.

Parkering: Det er forbudt at parkere motork√łret√łjer i ejendommens g√•rd, medmindre s√¶rskilt aftale er indg√•et herom, og da kun i afm√¶rkede b√•se. Der m√• aldrig parkeres s√•ledes at man generer for ind- og udk√łrsel for andre, herunder for rednings- og brandk√łret√łjer.

St√łj og musiceren: Musiceren samt st√łjende adf√¶rd i √łvrigt m√• kun ud√łves s√•ledes, at den ikke er til gene for de √łvrige beboere.
Hvis lejeren har f√•et tilladelse til at installere vaskemaskine og andre tekniske hj√¶lpemidler, m√• det ikke ved st√łj eller p√• anden m√•de v√¶re til gene for ejendommen eller dens beboere. Brug af boremaskiner og andet st√łjende v√¶rkt√łj m√• ikke finde sted efter kl. 20.00.
Det henstilles i √łvrigt til ejendommens beboere at udvise tilb√łrlig hensyn ved f√¶rdsel p√• trappeopgange og i k√¶lderen.
Hvis der holdes fest i en lejlighed, skal alle omkringboende, der kan blive generet af festen adviseres mindst 1 uge i forvejen, og efter kl. 23.00 skal st√łjniveauet fra lejligheden v√¶re p√• et minimum. D√łre og vinduer skal v√¶re lukkede s√• l√¶nge der spilles musik, og/eller der st√łjes fra lejligheden.

Trappevask: I ejendomme, hvor der er aftale om trappevask, renholdes trapperne af et reng√łringsfirma/vicev√¶rt. S√•fremt denne ordning oph√łrer og i de ejendomme, hvor der ikke er aftale om trappevask, har lejerne f√łlgende forpligtelse: Den enkelte beboer har pligt til at reng√łre hoved- og bagtrappen fra egen repos og ned til etagen nedenunder eller til gadeniveau. Trappevask skal foretages mindst √©n gang om ugen og skal overholdes. Reng√łringen af de enkelte trappeafsnit omfatter tillige pudsning af trappevinduer og reng√łring af vinduets rammer, reng√łring af hovedd√łre med karme, gel√¶nder, balustre samt reng√łring af postkasser.

Vask og t√łjt√łrring: Vaskek√¶lder og t√łrrek√¶lder skal efter endt brug afleveres ryddelig- og rengjort. T√łj m√• kun t√łrres p√• de anviste pladser og i anviste rum. T√łjt√łrring m√• ikke finde sted fra vinduer, trapper eller synligt p√• altaner. H√¶ndelige uheld ved brug af maskinerne samt bortkomst af t√łj i vaskerummet, sker p√• lejernes eget ansvar ligesom der er lejernes ansvar at holde vaskerummet forsvarligt afl√•st. Det er forbudt at t√łrre t√łj i lejligheden, da fugten herfra kan forringe eller √łdel√¶gge tapet og tr√¶v√¶rk samt resultere i d√•rligt indeklima.

K√¶lder/loftrum/trappeopgang: Af hensyn til faren for pyromanbrande m√• aviser, reklamer m.v. ikke anbringes i f√¶llesgange, i k√¶lderen eller i de enkelte k√¶lderrum. Der m√• ikke opbevares effekter s√•som m√łbler p√• lofter eller i k√¶ldre udenfor de anviste pulterrum. Trappeopgangene skal v√¶re frie og farbare af hensyn til uhindret adgang for brandv√¶senet. Det er derfor ikke tilladt at have effekter, s√•som sko, blomster, levende lys o. lig. i trappeopgangene.

Opvarmning: Det er mest √łkonomisk at holde en j√¶vn opvarmning i lejligheden, ogs√• om natten. Hvis der er flere radiatorer i samme rum, er det mest √łkonomisk, at alle radiatorer er lidt √•bne.
Lejem√•let b√łr ‚Äď ogs√• under bortrejse - holdes opvarmet i fyringss√¶sonen for at undg√• tilfrysning af r√łr og radiatorer samt for at undg√• fugt i lejem√•let. Kondensdannelse p√• vinduer og p√• yderv√¶gge undg√•s ved at udlufte kortvarigt flere gange dagligt, blot 5-10 minutter ad gangen vil ofte v√¶re tilstr√¶kkeligt, men i kolde perioder kan aft√łrring af fugt/kondens i vinduernes bund v√¶re n√łdvendigt.

 

Scroll to Top