Indflytning

De fleste af vore lejemål er moderniseret med bl.a. køkken og bad.

Hvis der findes fejl, mangler eller skader, skal du senest 14 dage efter lejemålets begyndelse skriftligt meddele os, hvilke fejl, mangler eller skader der er ved lejemålet.
Mangellisten vil blive opbevaret sammen med lejekontrakten. Væsentlige mangler vil straks blive afhjulpet, mens uvæsentlige mangler bliver registreret.
Ved fraflytning tages hensyn til de registerede mangler, som ikke er blevet udbedret.

Praktiske oplysninger - ting som straks bør ekspederes ved indflytningen:

Navneskilt på postkasse/ dør. (hvis dette ikke allerede er sat op af udlejer)

Affald, papkasser o.lign. må ikke hensættes i gård, trappeopgang m.m.
se ordensreglementet. Storskrald, såsom brugte møbler, pap, papir m.v. afhentes gratis jfr. kommunens ordning, se www.skidt.dk, App’en ”SKIDT” eller kontakt Aalborg Renovation på tlf. 9931 4955. Kommunen orienterer normalt beboerne om de faste afhentningstider.

 

Scroll to Top