Fremleje

Det er som hovedregel ikke tilladt lejeren at fremleje lejemålet.
Lejer er ikke berettiget til at foretage nogen form for ændringer i den aftalte brug af lejligheden, medmindre der foreligger en skriftlig aftale med udlejer herom, jfr. lejelovens § 4, stk. 1.

Lejer må ikke uden udlejers skriftlige samtykke overlade brugen af det lejede eller nogen del deraf til andre end medlemmer af sin husstand, hvad enten det sker mod eller uden vederlag til lejer, jfr. dog lejelovens § 69.

I et fremlejeforhold skal lejeren være opmærksom på, at det udelukkende er lejeren som har forpligtigelser overfor udlejer.

Ulovlig fremleje - hvor fremlejeforholdet ikke er godkendt af udlejer - eller hvor vilk√•rene ikke er overholdt, kan betyde en √łjeblikkelig oph√¶velse af lejem√•let!

 

Scroll to Top